Vymáhání pohledávek


Naše společnost provádí vymáhání pohledávek od soukromých osob, firem, ale i od státních institucí. Všechny pohledávky musí být právně zajištěné již od 1000 korun českých. Vymáháme dluhy, které vznikly na území České republiky a nejsou promlčené! Zjistíme a zkontrolujeme, zda jsou v pořádku a máte šanci na úspěch!
Díky mandátní smlouvě je všechna odpovědnost valena na naše bedra, přebíráme i Vaši plnou moc, není se ovšem čeho bát, vše je právně ošetřeno a podloženo! Vymáhání pohledávek je naší obživou, a tak se nemusíte obávat nějakých nepříjemných komplikací!

Informace jsou důležité

Ihned, jak začneme řešit Vaši pohledávku a v jejím průběhu Vás budeme průběžně informovat o všech změnách a právních krocích! Samozřejmě s námi musíte spolupracovat a musíte vědět, jak Váš případ pokrčuje. Naše vymáhání pohledávek, to je cesta k rajskému klidu!