Výlet je organizační forma vyučování, ale…


Tvrdit, že výlet není organizační forma vyučování, by bylo poněkud zavádějící. Mluvíme-li však o formě vyučování, určitě musíme vzít na vědomí, že musí mít především odpočinkově-rekreační charakter. I na výletě lze plnit výchovně-vzdělávací cíle, mělo by se tak dít ale vždy nenásilnou, příjemnou a pro všechny zúčastněné přijatelnou formou. Školní výlety je třeba vždy důkladně organizačně zabezpečit, což až do nedávna spočívalo pouze na bedrech učitele. Pokud má být tedy hlavním organizátorem výletu učitel, jako výhodné se jeví, aby na jeho přípravě participovali také žáci.

Školní výlety RIKITAN

Je pravda, že dnešní doba klade na učitele opravdu vysoké nároky, nejen co se samotného vyučovacího procesu týče (škola hrou), ale jsou zatěžováni i velkým množstvím tvorby nejrůznějších dokumentů, přípravami a uskutečňováním projektů, a tak podobně. Ve snaze usnadnit učitelům jejich práci a odlehčit jejich povinnostem rozhodli jsme se převzít organizaci a samotné provedení školních výletů na svá bedra. Více na našich skvělých webových stránkách.