Nejen nostalgie


Potisk triček není jen záležitost takzvaně nostalgická, kdy například absolventi škol či táborů touží po zachycení něčeho, na co účastníci chtějí co nejdéle vzpomínat, protože mají pocit, že právě prožili něco skutečně úžasného. Například někdy se jedná o nutnost a nevyhnutelnost. Například, když je třeba odlišit externí zaměstnance od těch kmenových. Jedná se například o zaměstnance čistících firem, bezpečnostních agentur a další.

Slogan či kresba není na škodu

Rovněž v obchodech či skladech je vhodné, aby zaměstnanci byli označeni alespoň logem firmy či společnosti. Ovšem nikde není řečeno, že byste nemohli firemní textil oživit nějakým zajímavým sloganem či kresbičkou. Myslete na to, že potisk textilu je zároveň jeden z nejlepších a nejviditelnějších způsobů reklamy.